XXXIV Sztafeta Szlakiem Walk Partyzantów AK i BCh

2017-09-18

Komitet Organizacyjny XXXIV Sztafety Szlakiem Walk Partyzantów AK i BCh, pod Patronatem Honorowym Jacka Krupy, Marszałka Województwa Małopolskiego, serdecznie zaprasza reprezentacje szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu myślenickiego i zaprzyjaźnionych powiatów, reprezentacje innych organizacji oraz indywidualnych biegaczy do udziału w kolejnym biegu sztafetowym, który odbędzie się 18 września 2017 roku, na trasie: Wiśniowa – Dobczyce.

Zgłoszenia do udziału w biegu (wyłącznie pisemne) przyjmowane będą do dnia 14.09.2017 roku pod adresem: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach, ul. Szkolna 43, 32-410 Dobczyce, tel. 12 27 16 757 lub 533 990 660; e-mail: biuro@mgokis.dobczyce.pl (oryginały należy przedłożyć w dniu biegu).
Obowiązują imienne listy zawodników z oświadczeniami o ubezpieczeniu, a także zaświadczeniami lekarskimi (kwalifikacja do grupy A zajęć wychowania fizycznego) lub oświadczeniami rodzica/opiekuna prawnego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu. Regulamin biegu, karty zgłoszeń i oświadczenia są do pobrania na stronie www.mgokis.dobczyce.pl

Zachęcamy Państwa do licznego udziału w imprezie, której założeniem jest nie tylko współzawodnictwo sportowe, ale i upamiętnienie pacyfikacji Wiśniowej i Lipnika. Mamy nadzieję, że ta żywa lekcja historii, o wydźwięku patriotyczno–wychowawczym, przybliży młodym ludziom wydarzenia, jakie miały miejsce przed laty oraz pozwoli patrzeć na teraźniejszość w kontekście przeszłych wydarzeń.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:
08:00 – Msza św. Na Cmentarzu Parafialnym w Wiśniowej
– Apel Poległych z udziałem Kompani Honorowej Wojska Polskiego
09:15 – Zbiórka drużyn przy Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym w Dobczycach
09:30 – Odprawa kierowników
10:15 – Rozpoczęcie uroczystości w Rynku w Dobczycach.
10:30 – Apel Poległych w wykonaniu Kompanii Honorowej Wojska Polskiego oraz
wystawienie Warty Honorowej przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Dobczycach
10:45 – Rozwiezienie uczestników na trasę
11:30 – Start pierwszych uczestników w Wiśniowej
Ok. Godz. 12:30 Przybycie zawodników na metę w Dobczycach
13:45 – Ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów i dyplomów

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZEŃ

OŚWIADCZENIE

PISMO PRZEWODNIE - SZKOŁY

 

baner - sztafeta szlakiem walk partyzantów 2017