Spotkanie warsztatowe

2019-06-26

W związku z realizacją projektu pn. „Rozbudowa, modernizacja przedszkola nr 3 i utworzenie oddziału żłobka” serdecznie zapraszamy na warsztaty projektowe, które odbędą się 26 czerwca 2019 r. w budynku Przedszkola Samorządowego nr 3 w Dobczycach o godzinie 16.00.

Warsztaty stanowią jeden z etapów konsultacji społecznych mających na celu wspólne wypracowanie sposobu wykorzystania nowo powstałej infrastruktury na rzecz lokalnej społeczności, w tym mieszkańców obszaru rewitalizacji.

Projekt „Rozbudowa, modernizacja przedszkola nr 3 i utworzenie oddziału żłobka” współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 11. Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych. Realizowany jest w oparciu o Gminny Program Rewitalizacji Gminy Dobczyce.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości i dostępności infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym w obszarze rewitalizacji oraz na terenie całej gminy Dobczyce.

plakat promujący wydarzenie