Spotkanie informacyjne: Dofinansowanie do odnawialnych źródeł energii

2017-06-28

Zdobądź dofinansowanie do 60% kosztów montażu instalacji odnawialnych źródeł energii!

Spotkanie informacyjne 28 czerwca w godzinach 18:00 - 20:00 w auli widowiskowej RCOS.

Zapraszamy!

------------------------------------------------

Informacja o projekcie:

Lokalna Grupa Działania Turystyczna Podkowa w partnerstwie z gminami LGD, w tym również z Gminą Dobczyce, będzie starać się o dofinansowanie do 60% kosztów montażu instalacji odnawialnych źródeł energii (fotowoltaika, solary, pompy ciepła).

LGD będzie aplikować o środki na rozwój infrastruktury produkcji energii z odnawialnych źródeł do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w projekcie, który pozwoli znacznie obniżyć koszty zakupu i montażu instalacji OZE. Szacunkowo na jedno gospodarstwo domowe potrzebne jest około. 4 kW energii – szacowany koszt takiej instalacji to ok. 22 000 zł brutto. Szacowany wkład własny wyniesie około 9 778 zł przy stawce 8% VAT.

Szczegóły na: http://www.turystycznapodkowa.pl.