Spotkanie informacyjne - Centrum Usług Społecznych

2017-09-14

Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne działającą na rzecz mieszkańców Gminy Dobczyce do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym Centrum Usług Społecznych.

Spotkanie odbędzie się w budynku dawnej Szkoły Podstawowej tzw. CHIRANIE, 14 września 2017 r., w godzinach 17.00 – 20.00.

Centrum jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców gminy wyrażane między innymi podczas tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji.

 

Centrum Usług Społecznych w Dobczycach – ważne miejsce dla organizacji pozarządowych!

Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne działającą na rzecz mieszkańców Gminy Dobczyce do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym Centrum Usług Społecznych.

Spotkanie odbędzie się w budynku dawnej Szkoły Podstawowej tzw. CHIRANIE, 14 września 2017 r., w godzinach 17.00 – 20.00.

Idea Centrum Usług Społecznych

Centrum Usług Społecznych będzie miejscem integracji i rozwoju mieszkańców miasta i gminy Dobczyce.  Będzie przyjazną przestrzenią do spotkań ludzi w różnym wieku i z różnych środowisk. 

Centrum  to zarówno program działania jak i fizyczne miejsce, zlokalizowane w  budynku „Chirany”. CUS będzie oferowało różne formy wsparcia swoim użytkownikom – seniorom, małym dzieciom i ich rodzicom/opiekunom, starszym dzieciom i młodzieży, wolontariuszom, aktywistom i działaczom organizacji pozarządowych oraz wszystkim, którzy będą chcieli się włączyć w działania Centrum. W programie Centrum znajdą się szkolenia, warsztaty, konferencje, nieformalne spotkania przy kawie, projekcje, wystawy, dziecięce zabawy. 

Kluczowym założeniem sposobu działania CUS jest tworzenie przestrzeni do oddolnej aktywności jego użytkowników oraz lokalnych organizacji pozarządowych. Na program Centrum złożą się pomysły jego użytkowników, którzy  wniosą swój potencjał i kompetencje, zaproszą do współpracy partnerów - w ten sposób wypełnią ramy jego działalności.

Wszystkie dobczyckie organizacje pozarządowe i grupy nieformalne są zaproszone do tworzenia Centrum i korzystania z jego wsparcia!

Jak powstanie Centrum Usług Społecznych?

Centrum jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców gminy wyrażane między innymi podczas tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji. Pomysł na jego kształt oraz sposób działania wypracowywany został w oparciu o dobre praktyki działania podobnych miejsc oraz o pomysły i potrzeby grup nieformalnych i organizacji, które wzięły udział w spotkaniach konsultacyjnych organizowanych w 2016 i 2017 r.

Tworzenie Centrum będzie rozłożone w czasie  i podzielone na kilka etapów (m.in. ze względu na czasochłonny proces remontu i adaptowania budynku CHIRANY dla potrzeb Centrum). Pierwsze działania będą miały okazję rozpocząć się wiosną 2018 roku, a na pełną aktywność Centrum możemy liczyć w 2019 r.

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne będzie dla Państwa okazją do:

  • Poznania szczegółowej koncepcji działania Centrum Usług Społecznych – programu działań, formy ich prowadzenia i finansowania
  • Poznania planu i harmonogramu przygotowania się Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce oraz lokalnych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych do uruchomienia CUS – m.in. możliwości udziału w szkoleniach, wspólnych przedsięwzięciach, poszczególnych etapach konkursów dla NGO na prowadzenie działań w Centrum
  • Wspólnego zaplanowania spotkania informacyjnego dot. Centrum dla mieszkańców Dobczyc – będzie ono nie tylko okazją do przybliżenia idei CUS ale także zaprezentowania Państwa organizacji

Do udziału w spotkaniu zapraszamy w szczególności organizacje pozarządowe i grupy nieformalne:

  • prowadzące działania na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin, seniorów oraz osób zainteresowanych wolontariatem i aktywnością społeczną
  • zainteresowane współprowadzeniem Centrum Usług Społecznych
  • zainteresowane skorzystaniem z przestrzeni Centrum na swoje działania

 

Dla ułatwienia organizacji spotkania prosimy o potwierdzenie udziału w nim do 12.09.2017 r na adres mailowy jkoczwara@dobczyce.pl

Serdecznie zapraszamy!

Spotkanie informacyjne  - Centrum Usług Wspólnych