Projekt "Zróbmy pokój"

2017-06-08

Pani Janina Ochojska - prezes Polskiej Akcji Humanitarnej oraz przedstawiciel PAH w Krakowie pan Tadeusz Szczepanik będą gośćmi Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach. Wezmą udział w projekcie edukacyjnym pt.: „Zróbmy pokój” przygotowanym przez Gimnazjalny Klub Humanitarny. Projekt jest odpowiedzią na apel PAH, którego celem jest poznanie rzeczywistości krajów dotkniętych kryzysami humanitarnymi i zaangażowanie się w niesienie mądrej pomocy ich mieszkańcom i mieszkankom.

- Za cel postawiliśmy sobie przybliżenie młodzieży zagadnienia wojny, pokoju, sprawiedliwości społecznej, form niesienia pomocy humanitarnej - mówi nauczyciel Gimnazjum pani Lucyna Sławińska - Targosz. - Mamy głęboką nadzieję, że nikt z nas nie pozostanie obojętny na cierpienia ludzi, spowodowane przez wojnę, konflikty społeczne, głód czy klęski żywiołowe.

Jest to również wezwanie samego Jana Pawła II, patrona szkoły, który często powtarzał „Nigdy więcej wojny! To pokój, pokój musi kierować losami narodów i całej ludzkości. Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia.”

Zróbmy pokój