UKS "Płomień"

Przedstawiciel władz organizacji: 

Stanisław Maniecki - Prezes
Grażyna Kwiecińska - Sekretarz

Zakres działalności: 

Celem Klubu jest:

-planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły,

- angażowanie wszystkich uczniów do rożnorodnej aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,

- uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim,

- organizowanie zajęć sportowych dla uczniów dzkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.

Adres: 

32-410 Dobczyce, Brzączowice 186