UKS "Orzeł"

Przedstawiciel władz organizacji: 

Barbara Hartabus - Prezes
Sylwester Wylegała - Sekretarz

Zakres działalności: 

Celem Klubu jest:

- planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w opraciu o możliwości obiektowe oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu,

- angażowanie wszystkich uczniów do różnych form aktywoności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.

Adres: 

32-410 Dobczyce, Nowa Wieś 41