Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Przedstawiciel władz organizacji: 

Stanisława Błaut - Prezes

Zakres działalności: 

- Organizowanie wykładów, dyskusji i warsztatów

- Prowadzenie aktywnej działalności turystyczno- krajoznawczej

- Kontynuowanie nauki języków obcych

- Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

- Prowadzenie akcji informacyjnych i promocyjnych

 

Wykazanie najważniejszych przedmiotów działalności:

- Propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu

- Rozpowszechnianie idei kształcenia się przez całe życie

- Angażowanie wszystkich chętnych do różnych form aktywności intelektualneji fizycznej

Doświadczenia i osiągnięcia: 

- Założenie i rejestracja stowarzyszenia

- Zorganizowanie uroczystej inauguracji

- Organizowanie kursów i wykładów

Adres: 

32-410 Dobczyce, ul. Szkolna 43

Nr telefonu: 

666258257
stanislawa.blaut@onet.pl

Regon: 

122974779

NIP: 

6816812056689