Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne GOŚCINIEC

Przedstawiciel władz organizacji: 

Teresa Dyrcz - Prezes
Jolanta Ziemba - Wiceprezes
Renata Banowska - Sekretarz
Anna Chalota - Skarbnik

Zakres działalności: 

  1. Popularyzacja wartości kultury tradycyjnej we wszystkich jej przejawach
  2. Kształtowanie autentyczności odbioru tradycji ludowej
  3. Budzenie i pogłębianie zainteresowań muzyką, śpiewem, tańcem, haftem oraz innymi aktywnymi przjawami działaności społeczno-kulturalnej
  4. Upowszechnianie w środowisku zwyczajów i tradycji ludowych

Adres: 

32-410 Dobczyce, ul. Kowalskiego 1