Stowarzyszenie Łucznicze "Achilles"

Przedstawiciel władz organizacji: 

Krzysztof Włosik - Prezes

Zakres działalności: 

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności wychowawczej i sportowej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach wychowawczo-sportowych, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży.

Stowarzyszenie realizauje swoje cele poprzez:

- organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży

- organizowanie imprez - zawodów sportowych

- organizowanie obozów szkoleniowo-treningowych

Adres: 

32-410 Dobczyce, ul. Szkolna 43