Stowarzyszenie KAT Dobczyce

Przedstawiciel władz organizacji: 

Anna Stożek - Prezes Stowarzyszenia

Zakres działalności: 

Celem Stowarzyszenia jest:

1. propagowanie twórczości artystycznej,

2. propagowanie kultury,

3. inspirowanie i wspieranie inicjatyw kulturalnych, społecznych, (oraz) naukowych i gospodarczych związanych z kulturą, nauką, kulturą fizyczną, sportem oraz ochroną środowiska naturalnego,

4. promowanie sztuki, nauki i (jej twórców) ich przedstawicieli,

5. integrowanie środowisk,

6. podejmowanie przedsięwzięć służących samorządności lokalnej, integracji regionalnej i europejskiej, budowaniu społeczeństwa demokratycznego, tolerancji i wielokulturowości,

7. rozwój i zwiększanie aktywności twórczej społeczności lokalnych,

8. działalność popularyzatorska, informacyjna i wydawnicza,

9. utrzymywanie kontaktów z międzynarodowymi, krajowymi i lokalnymi stowarzyszeniami, organizacjami i ruchami społecznymi.

Adres: 

32-410 Dobczyce, ul. Marwin 29B

Nr telefonu: 

505-800-135

Pliki: