Stowarzyszenie Integracji Rodziny "WIĘŹ"

Przedstawiciel władz organizacji: 

Bożena Piwowarska

Zakres działalności: 

Niesienie pomocy osobom doświadczającym różnorakich kryzysów w życiu osobistym jak i zawodowym, w tym zagrożonych uzależnieniami, uzależnionych.

Prowadzenia działalności polegającej na świadczeniu pomocy społecznej rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej.

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i w wieku emerytalnym.

Organizowanie opieki i wypoczynku dzieci i młodzieży.

Doświadczenia i osiągnięcia: 

Do tej pory zorganizowano dla dzieci:

Ferie na sportowo (luty 2012)

Półkolonię (6.08 - 17.08.2012 r.)

Przez zabawę do sportu (15.II - 15.XI.2012 r.)

Dla dzieci i starszych:

Nauka i turnieje tenisa stołowego (15.II.2012 r.- nadal) Wspieranie osób w podeszłym wieku poprzez integrację z młodzieżą i dziećmi w ramach ośrodka wsparcia - klubu samopomocy na terenie Gminy i Miasta Dobczyce (01.IX - 31.XII.2012 r.).  Zadanie to realizowane jest nadal w roku 2013.

Adres: 

32-410 Dobczyce, ul. Parkowa 4

Nr telefonu: 

690 525 313