Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych ISPINA Dobczyce

Przedstawiciel władz organizacji: 

Elżbieta Kautsch - Prezes
Małgorzata Rapacz - Wiceprezes
Magdalena Sokołowska-Gawrońska - Skarbnik
Katarzyna Materek - Reszka - Sekretarz

Zakres działalności: 

Aktywizowanie społeczności, propagowanie sztuki (organizowanie wystaw plastycznych i fotograficznych), obecność w wydarzeniach artystycznych w Dobczycach, uczestnictwo także w innych miastach (Kraków, Myślenice, Katowice).

Adres: 

32-410 Dobczyce, ul. Szkolna 1

Nr telefonu: 

(012) 271-32-84
(012) 271-33-56
605 680 866