Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych ISPINA Dobczyce

Przedstawiciel władz organizacji: 

Cecylia Frajtag - Prezes

Zakres działalności: 

Aktywizowanie społeczności, propagowanie sztuki (organizowanie wystaw plastycznych i fotograficznych), obecność w wydarzeniach artystycznych w Dobczycach, uczestnictwo także w innych miastach (Kraków, Myślenice, Katowice).

Adres: 

32-410 Dobczyce, ul. Rynek 21