Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych - Kornatka - Wespół

Przedstawiciel władz organizacji: 

Adam Piwowarczyk - Prezes Zarządu
Elżbieta Mistarz - Zastępca Prezesa
Renata Piwowarczyk - Sekretarz
Wanda Piwowarczyk - Skarbnik

Zakres działalności: 

  1. Aktywizacja mieszkańców
  2. Integracja społeczna
  3. Wzbogacanie bazy rekreacyjno-wypoczynkowej na wsi
  4. Ochrona walorów przyrodniczych i turystycznych ziemi myślenickiej

Adres: 

32-410 Dobczyce, Kornatka 203