Społeczny Komitet Opieki nad Zabytkami Dobczyc

Przedstawiciel władz organizacji: 

Marcin Bajer - Prezes
Arkadiusz Koliński
Roman Wątorek
Józef Orzechowski
Elżbieta Polończyk-Moskal
Łukasz Mikołajczyk
Joanna Boczoń

Zakres działalności: 

Aktywnie wspiera renowację lokalnych zabytków

Doświadczenia i osiągnięcia: 

założenie - styczeń 2001, 4 kapliczki przydrożne, 27 zabytkowych nagrobków, Nagroda Starosty w 2005r.