Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej

Przedstawiciel władz organizacji: 

Wiktor Piwowarski - Prezes
Krzysztof Filutowski - Wiceprezes

Zakres działalności: 

Uczestniczenie w rozwoju kultury fizycznej, upowszechnianie rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej. Rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności fizycznej społeczeństwa - dzieci, młodzieży, dorosłych, krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji fizycznej i sportu, kształtowanie wśród osób fizycznych zrzeszonych w TKKF patriotyzmu, dyscypliny i solidarności oraz sumiennego wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich.

Strona: www.tkkf-dobczyce.pl

Facebook: - www.facebook.com/TKKFDobczyce/

 

Adres: 

32-410 Dobczyce, ul. Podgórska 2