Ochotnicza Straż Pożarna w Rudniku

Przedstawiciel władz organizacji: 

Marcin Adamski - Prezes
Paweł Filuciak - Naczelnik

Zakres działalności: 

Zapobieganie pożarom, udział w akcjach ratowniczych przeprowadzonych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń, informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych.

Adres: 

32-410 Dobczyce , Rudnik 75