Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi

Przedstawiciel władz organizacji: 

Zbigniew Woźniak - Prezes
Marek Antusiak - Naczelnik

Zakres działalności: 

Zapobieganie pożarom, udział w akcjach ratowniczych przeprowadzonych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń, informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych.

 

Adres: 

32-410 Dobczyce, Nowa Wieś 41