Ochotnicza Straż Pożarna w Dziekanowicach

Przedstawiciel władz organizacji: 

Aleksander Marciniak - Prezes
Lucjan Miękina - Naczelnik

Zakres działalności: 

Zapobieganie pożarom, udział w akcjach ratowniczych przeprowadzonych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń, informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych.

Adres: 

32-410 Dobczyce, Dziekanowice 100