Izba Gospodarcza Dorzecza Raby

Przedstawiciel władz organizacji: 

Robert Kawecki - Prezes

Zakres działalności: 

reprezentacja interesów przedsiębiorców, promocja inicjatyw gospodarczych, współtworzenie i realizacja regionalnej polityki gospodarczej, prowadzenie baz danych firm zrzeszonych.

Doświadczenia i osiągnięcia: 

W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego realizacja programu "Moja kariera - mała przedsiębiorczość" obejmującego organizację szkoleń, pomoc finansową dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz indywidualne porady w samych firmach. Organizacja Dni Dobczyc. wydawanie przeglądu gospodarczego dorzecza Raby pod tytułem "Na plus". Sponsoring wielu imprez odbywających się na trenie Gminy Dobczyce.

 

Adres: 

32-410 Dobczyce,ul. Podgórska 1