Dobczyckie Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów

Przedstawiciel władz organizacji: 

Józefa Baran - Prezes
Maria Kania - Wiceprezes

Zakres działalności: 

  1. Zrzeszanie emerytów i rencistów
  2. Uczestniczenie w życiu społecznym i kulturalnym
  3. Budowanie więzi międzyludzkich
  4. Organizowanie spotkań towarzyskich
  5. Upowszechnianie w środowisku zwyczajów i tradycji ludowych
  6. Promocja Gminy i Miasta Dobczyce, popularyzacja wiedzyna temat historii i teraźniejszości.

Adres: 

32-410 Dobczyce, ul. Szkolna 43

Regon: 

121026260

NIP: 

6812013668