Dobczyckie Centrum Wsparcia

Przedstawiciel władz organizacji: 

Michał Nowak - Prezes

Zakres działalności: 

CELE (aktualnie realizowane cele statutowe):

(…)
6. ochrona i promocja zdrowia;
7. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (…);
13. porządek i bezpieczeństwo publiczne;
14. ratownictwo i ochrona ludności;
15. edukacja w zakresie bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy (…);

Adres strony internetowej: http://www.fundacjadcw.pl/ 

Adres: 

32-410 Dobczyce, Brzączowice 407