Šarišské Michaľany

Šarišské Michaľany położone są w powiecie Sabinov, w województwie Prešov. Zajmują powierzchnię 25 km2 w których mieszka około 3 tysięcy osób. W Słowackiej Republice każda miejscowość jest jednocześnie gminą posiadającą samorządną radę, która współpracuje ze Starostą.

Šarišské Michaľany leżą są na prawym brzegu rzeki Torysy, powstały przy kościele św. Michała. Pierwsze pisemne wzmianki o miejscowości pochodzą z 1248 roku. W 1642 roku graf Szirmay rozpoczął budowę Kasztela w miejscu byłej kurii ziemskiej.
Renesansowa budowla o wspaniałych ornamentach z typowymi barokowymi rzeźbami jest obecnie siedzibą Starosty. W podziemiach Kasztelu znajduje się restauracja. Częścią kasztelu jest barokowa kaplica, nad wejściem do której znajduje się obraz św. Floriana oraz zegar słoneczny. Kaplicę zdobi fresk - postać ukrzyżowanej kobiety. Nieopodal Michalan znajdują się ruiny Šarišskiego zamku.
W okolicy Šarišskych Michaľan ludność osiedlała się już w V wieku p n. e., o czym świadczą bogate znaleziska archeologiczne. W przeszłości wieś znana była głównie z produkcji ziół i lekarstw. Obecnie największym pracodawcą jest firma Imuna Pharm Holding Šarišské Michaľany, zatrudniająca ok. 250 pracowników. Władze gminy starają się zróżnicować sektor usług i przemysłu, dzięki czemu rozwijają się zakłady handlowe i usługowe. Część mieszkańców pracuje w firmach położonych w sąsiednich miejscowościach. W gminie jest tylko pięciu rolników prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne.
 
System szkolny w Šarišskich Michaľanach jest podobny do tego, który obowiązywał w Polsce do końca 1998 roku. Do przedszkola uczęszcza 72 dzieci. W szkole podstawowej 8 klasowej uczą się dzieci w wieku od 7 do 15 lat. W gminie znajduje się również Dom Dziecka, którego wychowankowie śpiewają w chórze Slon Šarišské Michaľany, znanym w całej Słowacji.
Gmina słynie z wielu osiągnięć sportowych, przede wszystkim w tenisie stołowym. Z Šarišskich Michaľan pochodzi słowacki mistrz kulturystyki.
Młodzież ze szkoły podstawowej z Šarišskich Michaľan uczestniczy co roku w biegu sztafetowym Szlakiem Walk Partyzantów AK i BCh na trasie z Wiśniowej do Dobczyc.
 
Współpraca z Šarišskimi Michaľanami rozpoczęła się już w 1997 roku. Co roku, w grudniu, podpisywany jest aneks do umowy partnerskiej, który stanowi program wizyt w kolejnym roku.
 
Współpraca partnerska jest szczególnie rozwijana w następujących dziedzinach:
 
• Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, w szczególności przez wymianę młodzieży szkolnej oraz spotkania pozwalające poznać odmienną kulturę, tradycję i historię, umożliwiające rozwój duchowy, intelektualny i sportowy przez wzajemne kontakty obu narodowości.
• Współpracy przedsiębiorców, przez wspieranie kontaktów handlowych szczególnie między podmiotami i instytucjami małego i średniego biznesu.
• Realizacji wspólnych projektów przy udziale funduszy Unii Europejskiej.
• Współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi.
 
Umowa partnerska została zawarta we wrześniu 1997 roku.