MGOKiS zaprasza do zespołów, sekcji i kół zainteresowania

od 2017-09-01 do 2017-09-20

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach zachęca dzieci, młodzież i dorosłych do zapoznania się z ofertą zajęć na rok szkolny 2017/2018. Zapisy do grup przyjmują oraz informacji udzielają pracownicy MGOKiS od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00 (RCOS, ul. Szkolna 43, pokój 143, tel. 12 27 16 757 lub 533 990 660). Przy zapisie należy podać imię i nazwisko, wiek uczestnika oraz telefon kontaktowy.

Oferta zajęć w roku szkolnym 2017/2018:

KÓŁKO PLASTYCZNE (dzieci od 4 lat)

KÓŁKO PLASTYCZNE GRUPA STARSZA (od 10 lat)

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA DOBCZYCE (dzieci od 6 lat, młodzież, dorośli)

KAPELA ZPiT (dzieci, młodzież)

BALET (dzieci od 4 do 7 lat)

ZESPÓŁ TAŃCA NOWOCZESNEGO “INTOX”(dziec od 5 lat, młodzież, kobiety 25+)

ORKIESTRA DĘTA "DOBCZYCE" (dzieci, młodzież, dorośli)

ZAJĘCIA WOKALNE (dzieci od 7 lat, młodzież)

ZAJĘCIA WOKALNE DLA DOROSŁYCH

GIMNASTYKA KOREKCYJNA (dzieci od 5 lat)

GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA (dzieci od 6 lat, rocznik 2011 i starsze)

GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA Z WSTĄŻKĄ (10-15 lat)

GIMNASTYKA SPORTOWA (dzieci od 6 lat, młodzież)

SEKCJA ŁUCZNICZA (dzieci od 7 lat, młodzież, dorośli)

LADY FITNESS (dla kobiet)

ZUMDANCE (dla kobiet)

Zapisy prowadzone będą od 01 do 20 września (lub do wyczerpania limitu miejsc w grupach). Informacje o terminach spotkań organizacyjnych i godzinach zajęć oraz cennik obowiązujący w roku 2017/2018 zostaną opublikowane pod koniec września lub na początku października. Grupy zostaną otwarte, jeśli zbierze się wystarczająca liczba chętnych. Zapisy obowiązują także wszystkie osoby, które uczęszczały na zajęcia MGOKiS w ubiegłym roku szkolnym, z wyjątkiem członków Zespołu Tanecznego "Intox", członków Orkiestry Dętej "Dobczyce", członków Zespołu Pieśni i Tańca "Dobczyce", a także uczestników zajęć gimnastycznych i baletowych, którzy w czerwcu zadeklarowali chęć kontynuacji udziału w zajęciach.

Wszystkie informacje organizacyjne zamieszczane będą na bieżąco na stronie internetowej MGOKiS: www.mgokis.dobczyce.pl oraz na fanpage'u na Facebooku.

zapisy do zespołów, sekcji i kół zainteresowania