2007 Małopolska Nagroda Jakości

 

I miejsce dla Urzędu Gminy i Miasta w Dobczycach

W sali obrad krakowskiego Urzędu Miasta, podczas obchodów Święta Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie ogłoszono wyniki i wręczono nagrody IX edycji Konkursu Małopolska Nagroda Jakości 2007 oraz certyfikaty IPH.

Laureaci Małopolskiej Nagrody Jakości odebrali z rąk Marszałka Marka Nawary prestiżowe statuetki Małopolskiej Nike oraz dyplomy i wyróżnienia.
W kategorii organizacje publiczne I miejsce zdobył Urząd Gminy i Miasta Dobczyce a w kategorii organizacje produkcyjne i usługowe firma Manex Sp. z o.o. z Krakowa. W kategorii  organizacje publiczne, wyróżnienie otrzymała: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Miechowie.
Jest to drugie podejście Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce do tego konkursu. W VIII edycji, organizowanej w 2006 roku, Urząd otrzymał wyróżnienie.
Małopolska Nagroda Jakości  jest jedną z najwcześniej powołanych regionalnych nagród jakości w naszym kraju. Istnieje od 1998 roku. Procedury MNJ są dostosowane do wymagań opracowanych przez Komitet Polskiej Nagrody Jakości dla konkursów regionalnych.
Chętni, którzy chcieli wziąć udział w konkursie musieli wypełnić kwestionariusz samooceny o objętości ponad 100 stron umożliwiający wyraźne zidentyfikowanie atutów oraz obszarów, w których można dokonać poprawy. Przygotowując wniosek do tegorocznej edycji konkursu Małopolska Nagroda Jakości, konieczne było wykazanie się nowymi osiągnięciami w stosunku do roku ubiegłego. We wniosku, który został złożony przez UGiM Dobczyce, opisano funkcjonujący system zarządzania jakością oraz system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w ramach istniejącego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością.
Nagroda Małopolskiej Nagrody Jakości to sukces wszystkich pracowników Urzędu Gminy i Miasta Dobczycs, którzy zaangażowali się w doskonalenie jakości usług oferowanych klientom oraz czynią starania, by jak najlepiej kształtować wizerunek Urzędu.
Urząd Gminy i Miasta Dobczyce ma prawo korzystania z logo Małopolskiej Nagrody Jakości przez okres 2 lat od daty uzyskania nagrody.