Kongres Polsko-Niemiecki w Dobczycach

2014-05-30

Kongres Polsko-Niemiecki w Dobczycach jest wydarzeniem o zasięgu międzynarodowym, które jest nie tylko oficjalnym i istotnym punktem obchodów Jubileuszu 20-lecia partnerstwa miast Versmold-Dobczyce, ale przede wszystkim stanowi podsumowanie rozwoju stosunków polsko-niemieckich w kontekście szans i zagrożeń oraz roli i znaczenia Polski w Europie w odniesieniu do konfliktu na Ukrainie. Kongres odbędzie się 30 maja 2014 roku, o godzinie 15:00 w Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym w Dobczycach (ul. Szkolna 43).

W Kongresie wezmą udział przedstawiciele instytucji, których rolą jest dbanie o podtrzymywanie dobrych stosunków między Polską a Niemcami. Swój udział potwierdzili Konsul Generalny Niemiec dr Werner Koehler, Sekretarz Stanu Ministerstwa Pracy, Integracji i Spraw Socjalnych Nadrenii Północnej – Westfalii – Thorsten Klute, Senator RP - Janusz Sepioł, Marszałek Województwa Małopolskiego - Marek Sowa. Dr hab. Piotr Mikietyński z Instytutu Uniwersytetu Jagiellońskiego wygłosi wykład na temat współpracy polsko-niemieckiej od upadku Muru Berlińskiego do współczesności.

Podczas Kongresu zostaną wręczone odznaczenia osobom zaangażowanym w partnerstwo Dobczyce-Versmold nadawane przez Radę Miejską w Dobczycach: Ambasador Ziemi Dobczyckiej oraz Honorowy Obywatel Miasta Dobczyce.

Współpraca Dobczyce - Versmold, zapoczątkowana oficjalnym podpisaniem umowy w 1994 roku, rozwija się prężnie na wielu płaszczyznach: kulturalnej, gospodarczej i oświatowej. W 2009 roku została dostrzeżona i otrzymała nagrodę ambasadora Rzeczpospolitej w Niemczech za wzorowe partnerstwo miast.

Uzupełnieniem Kongresu Polsko-Niemieckiego będą wystawy Federalnego Związku Towarzystw Niemiecko-Polskich pt.: 20 lat DIALOG-u, jako zwierciadło sąsiedztwa między Niemcami a Polską oraz Instytutu Goethego pt.: Historia Polski i stosunków polsko-niemieckich.

PATRONAT HONOROWY

Patronat honorowy nad Kongresem objęli: Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa, Konsul Generalny Niemiec dr Werner Koehler, Instytut Goethego w Krakowie.

PARTNERZY

Partnerami, którzy biorą udział w Kongresie są: Nadrenia Północna Westfalia, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Federalny Związek Towarzystw Niemiecko-Polskich, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej.

PATRONAT MEDIALNY

Patronat medialny objęli: TVP Oddział Kraków, Sedno, Miasto-Info, Tapeta. Relacja ukaże się także w telewizji powiatowej iTV Myślenice.

IMPREZY TOWARZYSZĄCE

  • 20 lat DIALOG-u, jako zwierciadło sąsiedztwa między Niemcami a Polską - wystawa Federalnego Związku Towarzystw Niemiecko-Polskich
  • Historia Polski i stosunków polsko-niemieckich - wystawa Instytutu Goethego
  • Prezentacja albumu na temat przemian na przestrzeni 20 lat w miastach partnerskich Dobczyce i Versmold
  • Dwumecz Polska – Niemcy
  • Wystawa niemieckich odbiorników radiowych

KONTAKT

W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z Magdaleną Gaweł, pracownikiem Biura Promocji UGiM Dobczyce, 12 37-21-752, mgawel@dobczyce.pl.

 

PROGRAM KONGRESU POLSKO-NIEMIECKIEGO

Dobczyce, 30 maja 2014r.

Regionalne Centrum Oświatowo-Sportowe, ul. Szkolna 43

14:30     Rejestracja uczestników

15:00     Rozpoczęcie Kongresu Polsko-Niemieckiego

                Powitanie zaproszonych gości - Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce Marcin Pawlak,

                Wystąpienie Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy,

                Wystąpienie Burmistrza Versmold

15:20     „Wspólny dialog, jako istotny element polityki zagranicznej obydwu państw” - Konsul Generalny Niemiec dr Werner Koehler

15:35     „Relacje polsko-niemieckie, szanse i zagrożenia”- Sekretarz Stanu Ministerstwa Pracy, Integracji i Spraw Socjalnych Nadrenii Północnej  Westfalii  Thorsten Klute

15:50     „Polska pomostem między Wschodem a Zachodem” - Senator RP Janusz Sepioł 

16:05     Wręczenie wyróżnień

16:30     Przerwa kawowa

17:00     „Rozwój polsko-niemieckich stosunków gospodarczych i politycznych po roku 1989” -

                Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego - dr hab. Piotr Mikietyński

Panel dyskusyjny 1

17:40     „Współpraca regionalna Małopolska - Turyngia” - Zespół Współpracy Międzynarodowej Kancelarii Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

                Prezentacje współpracy partnerskiej samorządów z Małopolski na przykładzie Rabki Zdroju i Trzebinii

Panel dyskusyjny 2

18:00     „Rozwój współpracy międzynarodowej na przykładzie partnerstwa miast Dobczyce - Versmold” - Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce Paweł Machnicki

                „Rozwój partnerstwa w relacjach międzyludzkich na przestrzeni 20 lat współpracy

                Dobczyce - Versmold” - Przewodniczący Stowarzyszenia Partnerstwa Miast Dobczyce  Versmold - Christian Ludewig

18:30     Poczęstunek

19:30     Koncert Zespołu Pieśni i Tańca Dobczyce

Imprezy towarzyszące

  • 20 lat DIALOG-u, jako zwierciadło sąsiedztwa między Niemcami a Polską - wystawa Federalnego Związku Towarzystw Niemiecko-Polskich
  • Historia Polski i stosunków polsko-niemieckich - wystawa Instytutu Goethego
  • Prezentacja albumu na temat przemian na przestrzeni 20 lat w miastach partnerskich Dobczyce i Versmold
  • Dwumecz Polska – Niemcy
  • Wystawa niemieckich odbiorników radiowych