Kolędowanie w 4 Świata Strony

2019-02-01

Rozpoczyna Orkiestra : Last Christmas
Powitanie przez Burmistrza Tomasza Susia  i zaproszenie do kolędowania

  1. Śpiewają przedszkolaki – Świeć gwiazdeczko, Przybieżeli do Betlejem
  2. Śpiewają nauczyciele, uczniowie i harcerze, szkoła muzyczna, zespół szkół w Dobczycach: Dzisiaj w Betlejem,  Wśród nocnej ciszy
  3. Śpiewają radni, urzędnicy oraz emerytowani urzędnicy – Cicha noc, Pójdźmy wszyscy do stajenki
  4. Śpiewają pracownicy MGOKiS Dobczyce, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dobczycach, Szkoły Muzycznej I stopnia w Dobczycach  – Oj Maluśki , maluśki, Gdy Śliczna Panna
  5. Śpiewają koła gospodyń wiejskich i sołtysi – Tryumfy, Dziecina Mała
  6. Śpiewają strażacy – Przy Zielonej, Jezusa Narodzonego
  7. Śpiewają stowarzyszenia i sportowcy dziennikarze, redaktorzy gazet i portali informacyjnych – A wczoraj z wieczora,  Do szopy
  8. Śpiewają Grupy Kolędnicze - Werdebusy
  9. Orkiestra
  10. Wszyscy z orkiestrą śpiewają – Bóg się rodzi
plakat - Kolędowanie w 4 Świata Strony 2019