Jesienny kurs tenisa ziemnego

2018-10-15

Dobczycki Klub Tenisowy TOP SPIN zaprasza wszystkich chętnych do udziału w jesienno-zimowej edycji kursu tenisa ziemnego. Minimalny wiek uczestnika to 6 lat.
Treningi odbywać się będą 1 x w tygodniu w soboty po godzinie 15:00. Pierwszy trening zaplanowany jest na 20 października.

Ostateczny harmonogram i utworzenie poszczególnych grup będzie zależało od wieku i liczby chętnych.

Zajęcia tenisa skierowane są w pierwszej kolejności do uczestników kontynuujących kurs, tj. biorących udział w tegorocznych kursach wakacyjnych lub wrześniowych. Zachęcamy do zapisów również dorosłych od podstaw.
Treningi odbywać się będą na hali sportowej w Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym w Dobczycach.

Opłaty za zajęcia wynosi 180 zł za 9 zajęć.
Wpłatę należy uiścić do dnia 18.10.2018 na konto bankowe nr 72 1750 0012 0000 0000 3304 6707 z dopiskiem „OPŁATA ZA ZAJĘCIA TENISA ZIEMNEGO” + imię i nazwiska uczestnika.

Sprzęt (piłki, rakiety, siatki i inne przybory trenerskie) zapewnia organizator.

Rekrutacja odbywa się drogą mailową oraz telefoniczną (SMS na numer 504 173 665), decyduje kolejność zgłoszeń wraz z dokonaniem opłaty. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 15.10.2018 do godziny 22:00 – w zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, wiek uczestnika w przypadku zgłoszenia dziecka, nr telefonu kontaktowego (koniecznie!) oraz adres e-mail jeśli zgłoszenie następuje przez SMS.

Dzieci w wieku szkolnym obowiązuje ubezpieczanie szkolne, pozostałe osoby ubezpieczają się na własny koszt według uznania.

Dodatkowe wymagania: zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania tenisa ziemnego lub oświadczenie rodzica/opiekuna lub własne (w przypadku osób dorosłych) o braku przeciwwskazań do uprawiania tenisa ziemnego. Do przedłożenia przed pierwszymi zajęciami tenisa.

Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez DKT TOP SPIN w celach rekrutacji i realizacji projektu, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami), oraz wyrażeniem zgody na publikację wizerunku na stronach internetowych.

Serdecznie zapraszamy!

Jesienny kurs tenisa