Jak pozyskać Fundusze Europejskie? - spotkanie z doradcą

2018-10-30

JAK POZYSKAĆ FUNDUSZE EUROPEJSKIE?
- zapraszamy na spotkanie z doradcą

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Urząd Gminy i Miasta Dobczyce zapraszają mieszkańców na konsultacje z tematyki pozyskiwania Funduszy Europejskich.

Spotkanie odbędzie się 30 października w godz. 8:30 - 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce.

plakat