IV Sesja Rady Miejskiej w Dobczycach

2019-01-09

Zapraszamy na IV sesję Rady Miejskiej w Dobczycach, która odbędzie się 9 stycznia 2019 roku o godz. 17:00 w Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym w Dobczycach.

Porządek obrad:        

  1.     Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
  2.     Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  3.     Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce na temat bieżących spraw Gminy jakie miały miejsce  w okresie międzysesyjnym oraz o realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na poprzedniej sesji.
  4.     Interpelacje i zapytania Radnych.
  5.     Wolne wnioski.
  6.     Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
  7.     Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Dobczyce.
  8.     Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Dobczyce.
  9.     Wolne wnioski.
  10.     Zamknięcie sesji.
sesja