III Ogólnopolska Konferencja Naukowa

2017-09-29

Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów, Szkoła Muzyczna I st. w Dobczycach, Gmina Dobczyce, Katedra Kameralistyki Akademii Muzycznej w Krakowie zapraszają do udziału w:

III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. „Konteksty kultury, konteksty edukacji. Zarządzanie kulturą w kontekście sektorów kreatywnych, improwizacja, ruch amatorski”.

Wystąpienia, dyskusje i warsztaty w ramach konferencji dotyczyć będą trzech sfer tematycznych: zarządzania kulturą i jej finansowania, powszechnej edukacji muzycznej oraz kształcenia instrumentalnego.

Do udziału w konferencji zapraszamy więc:

· nauczycieli muzyki w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach,

· nauczycieli animatorów działań kulturalnych w swoich szkołach,

· nauczycieli szkół muzycznych wszystkich szczebli,

· animatorów kultury,

· menadżerów,

· pracowników instytucji kultury, impresariów.

Podczas konferencji wystąpią znakomici specjaliści, m.in. prof. Peter Wiegold z Brunel University w Wielkiej Brytanii, prof. Anna Karwińska (UEK w Krakowie), dr hab. Małgorzata Janicka- Słysz (AM w Krakowie) oraz dr hab. Łukasz Gaweł (UJ). Ponadto wystąpienia dotyczyć będą finansowania kultury, aspektów prawnych, strategii artystycznych, aktualnych podstaw programowych, sposobów upowszechniania kultury, psychologiczno-pedagogicznych aspektów rozwoju muzycznego i ogólnego, muzykowania amatorskiego, czytania a’vista, improwizacji.

Odbędą się również warsztaty w zakresie promowania i finansowania projektów kulturalnych.

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa