Historia i pamięć

2019-10-19

Dariusz Dyląg – doktor nauk o kulturze fizycznej (obronił pracę doktorską z historii turystyki i krajoznawstwa w Gorganach), przewodnik karpacki (beskidzki i tatrzański), przewodnik terenowy po woj. małopolskim, pilot wycieczek, instruktor przewodnictwa i krajoznawstwa PTTK, przodownik turystyki górskiej PTTK (z uprawnieniami na Beskidy Wschodnie, Beskidy Zachodnie i Tatry), taternik i pireneista, geograf (specjalizacja: sozologia) i informatyk (specjalizacja: sieci komputerowe), publicysta (ponad 100 publikacji i 4 książki).

Piotr Sadowski  -  doktor nauk o ziemi, geograf i regionalista, przewodnik beskidzki, badacz historii II wojny światowej południowej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem ziemi myślenickiej. Starszy wykładowca Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. Członek Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Polskiego Towarzystwa Historycznego (obecnie wiceprezes oddziału Myślenice) i Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Jordanowskiej, działacz społeczny – prezes Stowarzyszenia „Nedan”, radny Gminy Pcim. Autor i współautor kilku prac monograficznych. Autor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu geografii, historii i turystyki.

plakat - historia i pamięć