Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Stadnikach

2017-04-21

Już po raz siódmy, 21 kwietnia 2017 roku, Szkoła Podstawowa w Stadnikach będzie organizatorem Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na etapie gminnym przy współudziale Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce oraz Komisariatu Policji w Dobczycach.

Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej. Głównymi założeniami jest: kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu, popularyzacja przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, popularyzacja podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz promowanie roweru jako środka transportu, rekreacji i sportu.

Do Turnieju zgłosiły się czteroosobowe drużyny ze szkół podstawowych Gminy Dobczyce, które od godziny 9:00 będą rywalizowały w dwóch konkurencjach.

Pierwsza – teoretyczna, sprawdzająca wiedzę z zakresu poruszania się i znajomości pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach oraz test w wiedzy ogólnej z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla pieszych i rowerzystów.

Druga konkurencja – praktyczna składająca się z trzech części: jazda rowerem po miasteczku ruchu drogowego, jazda rowerem po torze sprawnościowym oraz pierwsza pomoc przedmedyczna. Serdecznie zapraszamy!

baner BRD Stadniki 2017