2014 Samorządowy Menedżer Regionu 2013

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce Marcin Pawlak został liderem prestiżowego rankingu Samorządowy Menedżer Regionu 2013. Znalazł się on pośród trzech samorządowców wyróżnionych w Małopolsce - burmistrzów Niepołomic i Myślenic.

Ranking pn.: Filary Polskiej Gospodarki prowadzony był przez „Puls Biznesu” i czołową agencję badawczą. Celem plebiscytu jest  uhonorowanie liderów jednostek samorządu terytorialnego. Nagradzana jest dynamiczność, ale także więzi ze społecznościami lokalnymi. Procedura wyboru lidera wygląda następująco. Agencja badawcza zwraca się do gmin w Polsce z prośbą o wskazanie samorządów, o których można powiedzieć, że są liderami w regionie. Samorządowcy spośród gmin w danym województwie wybierają jednego – w ich ocenie - lidera w regionie. Dokonując wyboru nie mogą wskazać własnej gminy. W drugim kroku respondenci proszeni są o wskazanie samorządów gminnych z ich województwa, które są liderem pod względem takich kryteriów jak: - dobre zarządzanie finansami gminy,
- efektywne pozyskiwanie zewnętrznych funduszy, - inwestowanie w ochronę środowiska (kanalizacja, utrzymanie czystości), - efektywne budowanie aktywności społecznej,
- skuteczne poradzenie sobie z wdrożeniem ustawy śmieciowej.

Biorąc pod uwagę powyższe kryteria samorządy gminne w poszczególnych województwach wyłaniają spośród siebie gminy - liderów w województwie, w podziale na gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miejskie. Dodatkowo przedstawiciele samorządów gminnych dokonują oceny własnych planów inwestycyjnych określając charakter potrzeb w tym zakresie oraz możliwości i wyzwania związane z finansowaniem inwestycji. Ocenie podlegają takie obszary jak: budowa kanalizacji sanitarnej, budowa kanalizacji opadowej, dróg, chodników i mostów, budowa i modernizacja obiektów edukacyjnych i infrastruktury dziecięcej. Brane są pod uwagę również budowa i modernizacja obiektów sportowo – rekreacyjnych, informatyzacja gminy, potrzeby w zakresie budowy lub rozwój systemu zagospodarowania odpadów, czy też budownictwa komunalnego.

Informacja przygotowana na podstawie informacji opublikowanych na stronie Pulsu Biznesu.