Dla turystów

Aktualności

Gmina Dobczyce dołączyła do programu Ogólnopolska Karta Seniora

Gmina Dobczyce dołączyła do programu Ogólnopolska Karta Seniora

W ubiegły piątek w Dobczycach odbyła się inauguracja Ogólnopolskiej Karty Seniora – Programu, do którego w tym roku przystąpiła także Gmina Dobczyce. Dzięki wsparciu samorządu seniorzy z gminy Dobczyce, którzy ukończyli 60 lat będą mogli bezpłatnie wyrobić Ogólnopolską Kartę Seniora i skorzystać z benefitów, do których uprawnia jej posiadanie.

Wspólne stanowisko gmin w sprawie krakowskich propozycji przebiegu drogi ekspresowej S7

Wspólne stanowisko gmin w sprawie krakowskich propozycji przebiegu drogi ekspresowej S7

W dniu 22 września br. na posiedzeniu zespołu zadaniowego ds. opracowania propozycji przebiegu na terenie gminy miejskiej Kraków korytarza dla drogi ekspresowej S7 odcinek Kraków – Myślenice przedstawione zostały dwa warianty przebiegu drogi S7. Jeden z tych wariantów przebiega przez miejscowości gminy Dobczyce: Stojowice, Bieńkowice, Nową Wieś oraz Sieraków.

Roczny Program Współpracy Gminy Dobczyce z organizacjami pozarządowymi - konsultacje społeczne

grafika z napisem konsultacje społeczne

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce zarządza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Dobczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.

Inspirujące spotkanie z Rodziną Piąstków w dobczyckiej bibliotece

uczestnicy spotkania wspólnie z Rodziną Piąstków

W zaciszu dobczyckiej biblioteki miało w poniedziałek miejsce piękne, wzruszające, a nade wszystko inspirujące spotkanie z Rodziną Piąstków. Pani Stanisława wraz z mężem Michałem wspólnie wychowują dwójkę pociech – Filipa i Patrycję. Rodzina opowiedziała słuchaczom o podróżach i aktywnościach, którymi nieustannie zaskakują rodzinę, znajomych, sąsiadów.

Strony