Dla turystów

Aktualności

Wypłaty świadczenia osobom zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrain

Wypłaty świadczenia osobom zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrain

W związku z wejściem w życie 25 czerwca 2022 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z 24 czerwca 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 1336) zmieniającego rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty – zwracam Państwa uwagę  na wprowadzone zmiany.

Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą „ Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza i Dziecięca Drużyna Pożarnicza z Kędzierzynki poznaje życie zdrowo - sportowo - bezalkoholowo”

Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego

W dniu 28.06.2022 roku do Urzędu Miasta i Gminy Dobczyce wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą „ Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza i Dziecięca Drużyna Pożarnicza z Kędzierzynki poznaje życie zdrowo - sportowo - bezalkoholowo” złożona przez: OSP Kędzierzynka 96, gm. Dobczyce.

Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: „ Zdrowo - sportowo – bezalkoholowo – zajęcia profilaktyczne dla kobiet 60+”

Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego

W dniu 27.06.2022 roku do Urzędu Miasta i Gminy Dobczyce wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: „ Zdrowo - sportowo – bezalkoholowo – zajęcia profilaktyczne dla kobiet 60+” złożona przez Stowarzyszenie:  Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Dobczycach, ul. Podgórska 2, 32-410 Dobczyce.

Monika Jasak-Dutkowska pozostaje Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Brzączowicach

Monika Jasak-Dutkowska pozostaje Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Brzączowicach

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce Tomasz Suś złożył na ręce Pani Moniki Jasak-Dutkowskiej przedłużenie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Brzączowicach na okres od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2027 r. Gratulacje dla Pani Dyrektor złożyła również wiceburmistrz Edyta Podmokły.

Justyna Dudzik dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1 w Dobczycach

Justyna Dudzik dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1 w Dobczycach

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce Tomasz Suś powierzył funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dobczycach pani Justynie Dudzik, która rozpocznie pracę na tym stanowisku 1 września 2022 r. Akt powierzenia stanowiska dyrektora burmistrz wręczył w obecności wiceburmistrz Edyty Podmokły oraz kierownika Centrum Usług Wspólnych Gminy Dobczyce Tomasza Ciętaka.

Strony