Dla turystów

Aktualności

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie edukacji, oświaty i wychowania w 2022 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie edukacji, oświaty i wychowania w 2022 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznegoOgłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie edukacji, oświaty i wychowania w 2022 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce zaprasza do składania ofert na realizację zadania w dziedzinach edukacji, oświaty i wychowania. Przedmiotem konkursu jest powierzenie zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania- dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Dobczyce z miejsca zamieszkania dziecka do Ośrodka Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczego w Myślenicach i z powrotem do miejsca zamieszkania.

Dobczyce 2030 - wypełnij ankietę i pomóż nam w opracowaniu Strategii Rozwoju Gminy Dobczyce

Dobczyce 2030 - wypełnij ankietę i pomóż nam w opracowaniu Strategii Rozwoju Gminy Dobczyce

Kontynuując konsultacje społeczne w ramach prac nad Strategią Gminy Dobczyce, zachęcamy do wypełnienia krótkiej anonimowej ankiety na temat jakości życia w Gminie Dobczyce. Pozwoli to na poznanie Waszego punktu widzenia i przyczyni się do lepszej diagnozy potrzeb społeczności lokalnej.

Strony