Dla turystów

Aktualności

Rada Miejska w Dobczycach przyjęła uchwałę o zwolnieniu w 2021 r. z II i III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w lokalach gastronomicznych

Na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce Tomasza Susia, na sesji Rady Miejskiej w Dobczycach w dniu 10 marca 2021 r., rozpatrywana była sprawa dot. zwolnienia z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia  w miejscu sprzedaży (lokale gastronomiczne)

Infolinia obsługiwana przez gminnego koordynatora w ramach Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciw SARS-CoV-2

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce uprzejmie informuje i przypomina, że w gminie Dobczyce działa INFOLINIA 601 683 298 od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 16:00. Obsługiwana przez koordynatora gminnego w ramach Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko SARS-CoV-2.

Strony