Dla turystów

Aktualności

Kolejna możliwość wsparcia dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych na terenie Gminy i Miasta Dobczyce

zaowdy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

Burmistrz Gminy I Miasta  Dobczyce  po raz kolejny zaprasza i zachęca  wszystkie jednostki Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych działających na terenie gminy i miasta Dobczyce  do aktywnych zajęć  sportowych i profilaktycznych  w czasie wakacji,  a  także w okresie powakacyjnym pod hasłem  ”Młodzi strażacy zdrowo, sportowo i bezpromilowo” .  Na ten cel można starać się o środki finansowe z budżetu gminy.

W ramach wspólnego projektu powstaną nowe przestrzenie dla kultury polsko-słowackiego pogranicza

Izba Regionalna w Hladovce

Gmina Dobczyce wspólne ze słowacką gminą Hladovka realizuje wspólny projekt pn. "Zamek i wiejska chata - nowa przestrzeń dla kultury na polsko-słowackim pograniczu".  W ramach tego projektu w Hladovce powstała właśnie Izba Regionalna, a w Dobczycach doczekamy się zmian w obrębie zamku królewskiego.

300 Plus - dyżur pracowników ZUS w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce

300 Plus - dyżur pracowników ZUS w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce

W związku z licznymi zapytaniami dot. składania wniosków o świadczenie Dobry Start informujemy, że od lipca 2021r. zadanie to jest realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Aby usprawnić przyjmowanie wniosków, w dniu 8 lipca 2021r., w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce (Sala konferencyjna), w godzinach od 9-13, będą dyżurować pracownicy ZUS, którzy udzielą pomocy w złożeniu wniosku.

Oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą „Młodzi strażacy w Kędzierzynce 2021 – Śladami małopolskich sportowców” złożona przez OSP Kędzierzynka

długopis i napis: oferta na realizację zadania

W dniu 21.06.2021 roku do Urzędu Miasta i Gminy Dobczyce wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą   „Młodzi strażacy w Kędzierzynce 2021 – Śladami małopolskich sportowców” złożona przez OSP Kędzierzynka gm. Dobczyce.

Strony