Dla turystów

Aktualności

Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Koncertowo przeciwko uzależnieniom” złożona przez Stowarzyszenie Wspierania Kultury „Charstek”

długopis i napis oferta realizacji zadania

W dniu 14.07.2023 roku do Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą „Koncertowo przeciwko uzależnieniom” złożona przez: Stowarzyszenie Wspierania Kultury „Charstek”.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym - zmiany planu miejscowego dla Brzączowic

wyrys zmian w planie miejscowym dla Brzączowic

Informujemy o opublikowaniu w dniu 7 lipca 2023r. pod poz. 4805 w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego uchwały nr LXIII/521/2023 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 28 czerwca 2023r. o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Brzączowice w zakresie likwidacji terenów komunikacji – drogi wewnętrznej 6KDW.

Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Seria spotkań strażackich – zdrowo, sportowo, bezpromilowo” złożona przez OSP Nowa Wieś

kartka i długopis oraz napis: oferta realizacji zadania

W dniu 11.07.2023 roku do Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą „Seria spotkań strażackich - zdrowo, sportowo, bezpromilowo” złożona przez: OSP Nowa Wieś.

Gmina Dobczyce beneficjentem konkursu "Kapliczki Małopolski 2023"

symboliczny czek z rąk Iwony Gibas odbiera zastępca przewodniczącej Marek Kaczor, do zdjęcia pozują także radni województwa małopolskiego

Wczoraj, 5 lipca, w krakowskiej Operze miało miejsce uroczyste wręczenie czeków beneficjentom konkursu Województwa Małopolskiego – „Kapliczki Małopolski 2023”. Gminę Dobczyce reprezentował zastępca przewodniczącej Rady Miejskiej w Dobczycach Marek Kaczor, który odebrał symboliczny czek z rąk Iwony Gibas z Zarządu Województwa.

Strony