Dla turystów

Aktualności

Możliwość odbioru nakazów podatkowych w urzędzie

grafika przedstawiająca dokumenty, zegar i kalkulator

Informujemy, że w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce (I piętro, pok. 115) w dniach 21.02.2023-23.02.2023 jest możliwość odbioru nakazów podatkowych na rok 2023 z następujących ulic: Rynek, Jagiellońska, Józefa Dominika, Lubomirskich, Łanowa, Łąkowa, Górska, Stare Miasto, Przedbronie, Królowej Jadwigi, Kazimierza Wielkiego, Kazimierza Dobka, os. Jagiellońskie, os. Piastowskie.

Kalejdoskop Matematyczny dla uczniów z Ukrainy

uczniowie z Ukrainy na zajęciach

O ile łatwiej jest zrozumieć matematykę jeśli połączy się ją z zabawą, przekonali się uczniowie z Ukrainy, którzy uczą się w szkołach podstawowych w Dobczycach. Przez dwa dni uczestniczyli oni w zajęciach prowadzonych przez wykładowców Politechniki Krakowskiej, które odbywały się w ramach projektu „Kalejdoskop Matematyczny”, tym razem pod hasłem „Magia Matematyki”.

Prawie 19 mln euro dla organizacji pozarządowych i partnerów społecznych - konsultacje

grafika poglądowa grupa osób zgłaszających swoje pomysły

Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza do udziału w konsultacjach w zakresie projektu karty dla Działania „Budowanie potencjału partnerów i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w obszarach wsparcia EFS+”, która będzie częścią Szczegółowego Opisu Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

Ponad 146 tysięcy złotych w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"

od lewej: Kazimierz Koprowski Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, burmistrz Tomasz Suś, skarbnik Antonina Trojan

Gmina Dobczyce pozyskała 146 200,00 zł dofinansowania w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”. Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce Pan Tomasz Suś, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Antoniny Trojan, podpisał umowę na dofinansowanie programu z Panem Kazimierzem Koprowskim Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Strony