Dla przedsiębiorców

Aktualności

Oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą „Młodzi strażacy, zdrowo, sportowo, bezalkoholowo 2021”, złożona przez OSP Dobczyce

Oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą „Młodzi strażacy, zdrowo, sportowo, bezalkoholowo 2021”, złożona przez OSP Dobczyce

W dniu 03.08.2021 roku do Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą  „Młodzi strażacy, zdrowo, sportowo, bezalkoholowo 2021”, złożona przez OSP Dobczyce. Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:
- w Biuletynie Informacji Publicznej,

Tylko do 26 lipca 2021 r. można składać wnioski o dowód osobisty przez ePUAP

Tylko do 26 lipca 2021 r. można składać wnioski o dowód osobisty przez ePUAP

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce uprzejmie informuje, iż wyłącznie do 26 lipca 2021 r. (poniedziałek) możliwe jest składanie elektronicznie wniosków o wydanie dowodu osobistego przez ePUAP, zarówno dla osoby dorosłej jak i dla dzieci. W związku z pracami  wdrożeniowymi dotyczącymi nowych dowodów osobistych zawierających drugą cechą biometryczną w postaci odcisków palców, usługa umożliwiająca złożenie wniosku o dowód osobisty przez internet zostanie wyłączona.

Strony