Dla przedsiębiorców

Aktualności

Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: „ Zdrowo - sportowo – bezalkoholowo – zajęcia profilaktyczne dla kobiet 60+”

Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego

W dniu 27.06.2022 roku do Urzędu Miasta i Gminy Dobczyce wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: „ Zdrowo - sportowo – bezalkoholowo – zajęcia profilaktyczne dla kobiet 60+” złożona przez Stowarzyszenie:  Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Dobczycach, ul. Podgórska 2, 32-410 Dobczyce.

Monika Jasak-Dutkowska pozostaje Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Brzączowicach

Monika Jasak-Dutkowska pozostaje Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Brzączowicach

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce Tomasz Suś złożył na ręce Pani Moniki Jasak-Dutkowskiej przedłużenie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Brzączowicach na okres od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2027 r. Gratulacje dla Pani Dyrektor złożyła również wiceburmistrz Edyta Podmokły.

Justyna Dudzik dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1 w Dobczycach

Justyna Dudzik dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1 w Dobczycach

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce Tomasz Suś powierzył funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Dobczycach pani Justynie Dudzik, która rozpocznie pracę na tym stanowisku 1 września 2022 r. Akt powierzenia stanowiska dyrektora burmistrz wręczył w obecności wiceburmistrz Edyty Podmokły oraz kierownika Centrum Usług Wspólnych Gminy Dobczyce Tomasza Ciętaka.

Oferta pracy sezonowej

Oferta pracy sezonowej

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce zatrudni pracowników do pracy sezonowej (lipiec-wrzesień) w zakresie utrzymania zieleni na terenie obiektów gminnych oraz obsługi cmentarzy komunalnych. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Kierownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej pod nr tel. 12 3721791 lub bezpośrednio w urzędzie w pok. 202. Pracodawca nie wyklucza możliwości dalszego zatrudnienia.

Strony