Dla przedsiębiorców

Aktualności

OSP Bieńkowice z nowymi ubraniami bojowymi

OSP Bieńkowice z nowymi ubraniami bojowymi

Ochotnicza Straż Pożarna w Bieńkowicach realizuje zadanie sfinansowane ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, w ramach programu pn. „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych” oraz środków pochodzących z dotacji Gminy i Miasta Dobczyce.

Do 7 listopada 2022 r. przyjmowane są zgłoszenia do programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

Do 7 listopada 2022 r. przyjmowane są zgłoszenia do programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

W związku z ogłoszonym przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej naborem wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej.

Miejska Biblioteka Publiczna w Dobczycach z filią w Domu Ludowym w Stadnikach

podpisanie umowy na adaptację Domu Ludowego na filię Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dobczycach

Dziś w siedzibie dobczyckiej biblioteki doszło do historycznego wydarzenia. Dzięki podpisanej umowie między dyrektorem biblioteki Pawłem Piwowarczykiem, a wspólnikiem firmy „WI-BA SC” Adrianem Bochackim za kilkanaście miesięcy Miejska Biblioteka Publiczna będzie miała swoją filię w Stadnikach. Na tę potrzebę adaptowany będzie budynek Domu Ludowego w Stadnikach.

Zaproszenie do składania wniosków o przyznanie dotacji na realizację zadań w dziedzinie sportu na 2023 rok

Zaproszenie do składania wniosków o przyznanie dotacji na realizację zadań w dziedzinie sportu na 2023 rok

Urząd Gminy i Miasta Dobczyce informuje, że na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Dobczyce w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu do dnia 15 listopada 2022 r. należy składać wnioski o przyznanie dotacji w dziedzinie sportu.

Informacja o konsultacjach autopoprawki do projektu uchwały „Rocznego Programu Współpracy Gminy Dobczyce z organizacjami pozarządowymi"

Informacja o konsultacjach autopoprawki do projektu uchwały „Rocznego Programu Współpracy Gminy Dobczyce z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce zarządza przeprowadzenie konsultacji autopoprawki do projektu uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Dobczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.

Strony