Dla przedsiębiorców

Aktualności

XXII Dożynki Powiatowe z udziałem reprezentacji z Gminy Dobczyce

XXII Dożynki Powiatowe z udziałem reprezentacji z Gminy Dobczyce

Wczoraj w Wiśniowej odbyły się XXII Dożynki Powiatowe zorganizowane wspólnie przez Powiat Myślenicki oraz Gminę Wiśniową. Gminę Dobczyce reprezentowała Kędzierzynka, której towarzyszyli burmistrz Tomasz Suś wraz z zastępcą Edytą Podmokły, przewodnicząca Rady Miejskiej w Dobczycach Małgorzata Jakubowska wraz z wiceprzewodniczącym Markiem Kaczorem i radnym Janem Hartabusem.

Wnioski o dodatek węglowy

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, obsługą mieszkańców w zakresie tego dodatku zajmuje się Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego przyjmowane są w sali konferencyjnej (parter) Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, w godzinach pracy urzędu.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie edukacji, oświaty i wychowania w 2022 r

znak osoba z niepełnosprawnością

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce nie przyznał dotacji  na realizację zadania z zakresu edukacji, oświaty i wychowania - dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Dobczyce z miejsca zamieszkania dziecka do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Myślenicach i z powrotem do miejsca zamieszkania ponieważ w konkursie ogłoszonym Zarządzeniem Burmistrza nr 175/2022 z dnia 29 lipca 2022 r. nie wpłynęła oferta,  która spełniałaby wymogi formalne.

Wnioski o dodatek węglowy

Wnioski o dodatek węglowy

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, obsługą mieszkańców w zakresie tego dodatku zajmuje się Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego przyjmowane są w sali konferencyjnej (parter) Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, w godzinach pracy urzędu.

Strony