Dla przedsiębiorców

Aktualności

Wodociąg w Sierakowie oraz kanalizacja w Kornatce (Zalas) z dofinansowaniem w wysokości 2 milionów złotych

grafika przedstawiająca rury i napis: 2 miliony zł dofinansowania na budowę wodociągu w Sierakowie i kanalizacji w Kornatce (Zalas)

Gmina Dobczyce pozyskała 2 mln zł dofinansowania na inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach dofinansowanego zadania wykonana zostanie budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Sierakowie oraz budowa kanalizacji sanitarno-grawitacyjnej w przysiółku Zalas w Kornatce.

Możliwe zwolnienia z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w lokalach gastronomicznych - o tym może zdecydować Rada Miejska

Możliwe zwolnienia z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w lokalach gastronomicznych - o tym może zdecydować Rada Miejska. Wszelkie obowiązujące zwolnienia i ulgi wprowadzone przez ustawodawcę reguluje ustawa z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach

Strony