Dla przedsiębiorców

Aktualności

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Dobczyce

grafika poglądowa na stole rozłożone dokumenty osoba w dłoni trzyma długopis i podpisuje dokument

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Dobczyce poprzez organizację półkolonii dla dzieci zamieszkujących bądź przebywających na terenie Gminy Dobczyce.

Strony