Strefa Przemysłowa

Strefa przemysłowa w Dobczycach z lotu ptaka - fot. Jacek Rapacz
Firmy w Strefie Przemysłowej:

1) WAWEL S.A. - producent wyrobów z czekolady. Firma działa od 2006 roku.

 

2) PIEKARNIA "ZŁOTY KŁOS”- piekarnia - cukiernia Złoty Kłos - jest firmą rodzinną - powstała w 1989 roku.

3) PZ “ALPHA” - zajmuje się przetwórstwem tworzyw sztucznych, nowy zakład w Dobczycach funkcjonuje od roku 2005.

4) ALBERT POLSKA Sp. z o.o. - firma od 1995 roku produkuje wyroby medyczne, rehabilitacyjne i przemysłowe.

5) Zakład Przetwórstwa Puchu i Pierza ANIMEX - zajmuje się przetwórstwem pierza.

6) DREWBUK - przedsiębiorstwo obróbki drewna. Prowadzi zakład od roku 1993.

7) SIGMA-ELEKTRO Sp.j. - producent specjalizowanych wiązek kablowych, usługi z zakresu konfekcjonowania przewodów, produkcja transformatorów oraz elementów indukcyjnych.

8) LARKIS Sp. z o.o. - produkuje szeroką gamę wyrobów z gumy.


 
9) MARBUD - zajmuje się budownictwem.

10) POLIMERC Sp. z o.o. - to firma produkcyjno - usługowa - autoryzowany serwis Mercedesa, produkcja nadwozi oraz sprzedaż leasingowa.

11) PHU RYMAX s.c. - hurtownia armatury sanitarnej.

12) MET-GAL Sp. z o.o. Oddział Dobczyce producent akcesoriów meblowych i okuć budowlanych

Met Gal

13) Nutri Foods Sp. z o.o. firma zajmująca się wytwarzaniem gotowych posiłków i dań

14) ES-System NT Sp. z o.o. - świadczy usługi projektowania urządzeń elektronicznych, produkuje skomplikowane i nowoczesne urządzenia elektroniczne, realizuje także zlecenia montażu elektroniki

Dzięki prowadzonej przez Gminę polityce zrównoważonego rozwoju, która ma na celu m.in. integrację ładu ekologicznego, ekonomicznego i społecznego, Dobczyce stały się miejscem atrakcyjnym nie tylko dla turystów, ale także dla przedsiębiorców. Było to możliwe dzięki utworzeniu Strefy Przemysłowej. Zakładano, iż jej powstanie pociągnie za sobą kolejne inwestycje i pobudzi ogólny rozwój całego regionu. Ze względu na niekorzystne tendencje na rynku pracy, założenie strefy stanowiło szczególny priorytet w pracy samorządu.
Działania gminne poszły w kierunku dostosowania terenu do wymagań inwestorów i dynamicznie rozwijających się zakładów. Równie istotnym przedsięwzięciem stało się zmodernizowanie oczyszczalni ścieków oraz zwiększenie przepustowości, dostosowując jej parametry do wymogów unijnych oraz do zapotrzebowania, jakie stwarzał fakt lokalizacji w bliskim sąsiedztwie tak dużej liczby zakładów. Przebudowa oczyszczalni, sieci kanalizacyjnej i opadowej a także budowa i modernizacja dróg na obszarze strefy była możliwa dzięki uzyskaniu dofinansowania w ramach programu PHARE SSG 2002. Strefa jest nadal modernizowana. Dzięki pozyskanym pieniądzom z MRPO 2007-2013 dokonano kolejnych inwestycji w Strefie. Zmodernizowano drogi, kanalizację i oświetlenie, a także rozbudowano oczyszczalnię ścieków.
Aktywne pozyskiwanie inwestorów nieraz wiązało się z długim procesem negocjacji, połączonym z dodatkowymi działaniami takimi jak zamknięciem składowiska odpadów.
 

Ważnym aspektem decydującym o wyborze lokalizacji strefy oraz nowych przedsiębiorstw była i nadal jest ochrona środowiska naturalnego, a w szczególności Zbiornika Dobczyckiego, który zaopatruje mieszkańców Krakowa w wodę pitną. Konsekwencją tego było położenie strefy na uboczu, z dala od centrum miasta i osiedli mieszkaniowych oraz poniżej zapory, aby funkcjonowanie firm nie było szkodliwe dla otoczenia.
 

Dostępność komunikacyjna

Dojazd od autostrady:

Do Strefy Przemysłowej w Dobczycach można dojechać od strony autostrady A4 (od granicy z Niemcami do Wieliczki):

 • (zjazd w Sidzinie), drogą krajową nr 7 do Myślenic, dalej drogą wojewódzką nr 967 do Dobczyc – łącznie 36 km – preferowany dla ruchu ciężkiego.
 • (zjazd w Wieliczce) drogą wojewódzką nr 964 do Dobczyc, łącznie 18  km – dostępny, ale mniej dogodny dla ruchu ciężkiego.

Dojazd od Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków – Balice, autostradą A4 do zjazdu w Sidzinie, odległość łączna 40 km, czas podróży samochodem osobowym około 45 min.

Dojazd od centrum Krakowa, drogą wojewódzką 964, samochodem osobowym w normalnym ruchu 1 godzina.

Na terenie Gminy przecinają się drogi wojewódzkie nr 964 Kraków – Wieliczka, Dobczyce – Mszana Dolna i nr 967 Myślenice – Bochnia. Droga 967 stanowi tzw. dużą obwodnice Krakowa, przejmującą ruch tranzytowy od granicy Państwa z Czechami (przejście w Cieszynie, 107 km) i Słowacją (przejście w Chyżnem, połączone drogą krajową nr 7, 59 km) a drogą krajową nr 4, w stronę granicy z Ukrainą (przejście Korczowa, odległość 214 km)

Dojazd bezpośredni do Strefy Przemysłowej w Dobczycach następuje traktem drogowym w pełni przygotowanym do ruchu ciężkiego.
Komunikacja wewnątrz strefy oraz droga okalająca. W latach 2004-2005 zmodernizowano i wybudowano nowe drogi wewnętrzne i okalające, dostosowane do ciężkiego transportu.

Poprawa dostępności komunikacyjnej Strefy Przemysłowej dla transportu ciężkiego stanowi jeden z istotnych celów działań samorządu i dotyczy zarówno dostępności do autostrady, jak i dojazdu bezpośredniego. Z naszej inicjatywy samorząd województwa zmodernizował drogi 967 Myślenice – Dobczyce - Łapczyca (kierunek Tarnów. W ramach tej inwestycji w Myślenicach wybudowany został nowy most, umożliwiający ciężkim pojazdom zjazd z drogi krajowej nr 7 na drogę do Dobczyc. Wybudowano także rondo w Dobczycach, które zapewnia płynność ruchu na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich i wjazdu do centrum Miasta.

Aby poprawić bezpośredni zjazd do strefy z dróg wojewódzkich 967 i 964  została zbudowana obwodnica Dobczyc, która umożliwia całkowite pominiecie przejazdu przez miasto.
Efektem realizacji tego zadania jest pełna płynność w ruchu ciężkim kołowym do Strefy Przemysłowej oraz rozdzielenie tego ruchu od ruchu samochodowego turystycznego.  


 

 

Dostępność komunikacyjna dla pracowników – komunikacja publiczna

Dobre połączenie komunikacyjne zapewniają firmy mikrobusowe oraz linie autobusowe PKS. Dobczyce posiadają znakomite połączenia komunikacji publicznej z Krakowem. Linie prywatne obsługuje łącznie pięciu przewoźników, dziennie odbywa się 150 kursów, czyli średnio co 10 min. Kursują również mini-busy do Myślenic, Gdowa, Wieliczki i Wiśniowej. Cena przejazdu do Krakowa wynosi 6 zł. (ok. 2 USD), co nie stanowi bariery komunikacyjnej. Obserwuje się bardzo dużą mobilność mieszkańców, także tych przyjeżdżających do Dobczyc z okolicznych gmin Powiatu Myślenickiego, Limanowskiego, Wielickiego.

UZBROJENIE TERENU

Energia elektryczna

Linie wysokiego napięcia

Przez teren Gminy przebiegają następujące linie:

 • linia 400 kV w północnej części gminy,
 • linia 110 kV z kierunku północno-zachodniego (przez Gorzków-Czechówkę) na południe do stacji GPZ oznaczonej na planie zagospodarowania przestrzennego gminy symbolem A25 EE,
 • linia 110 kV z kierunku wschodniego (przebiegająca przez Gdów) poprzez GPZ o symbolu A 5 EE.

Główne punkty zasilania

 • w rejonie Zakładu Uzdatniania Wody mieści się zaplecze administracyjno-socjalne, symbol w planie zagospodarowania przestrzennego gminy:A5 EE,
 • na Górze Jałowcowej – również posiadający zaplecze administracyjno-socjalne, symbol A25 EE.

Sieć niskiego oraz średniego napięcia

 • obejmuje cały obszar miasta i gminy Dobczyce.

Sieć wodociągowa

Przez teren Gminy Dobczyce przebiegają trzy magistrale wodociągowe, o średnicy 1000 mm każda, prowadzące wodę z ujęcia na zbiorniku do Krakowa poprzez Zakład Uzdatniania Wody położony na terenie miasta. Miasto zaopatrywane jest za pośrednictwem magistrali o średnicy 300 mm, bezpośrednio z Zakładu Uzdatniania Wody MPWiK Kraków. Dodatkowym źródłem zaopatrzenia mieszkańców  w wodę są 4 studnie głębinowe zlokalizowane w Dziekanowicach i Winiarach zaopatrujące w wodę wodociąg Dziekanowice i Skrzynka.

Łączne, roczne zapotrzebowanie gminy na wodę szacuje się na poziomie około 950 000 m3.

Obecnie Gmina realizuje projekt drugostronnego zasilania w wodę miasta Dobczyce. Jego zakończenie przewidywana jest na wrzesień n 2011 r.

Sieć kanalizacyjna

Uruchomiona w 1982 roku oczyszczalnia ścieków zlokalizowana w północno-wschodniej części Dobczyc, na prawym brzegu rzeki Raby, nie spełniała wymagań ochrony środowiska oraz posiadała za małą przepustowość. Dzięki projektowi „Rozwój Dobczyckiego Parku Przemysłowego w Dobczycach”, współfinansowanemu ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PHARE została ona  zmodernizowana w latach 2004-2005. W wyniku modernizacji i rozbudowy została zwiększona przepustowość oczyszczalni ścieków z 1600 m3/d do 2800 m3/d, a technologia i parametry oczyszczonych ścieków odprowadzanych do rzeki Raby dostosowano do norm europejskich.

Założeniem przyjętym dla tej inwestycji było takie zmodernizowanie oczyszczalni, aby obsłużyła ona zarówno rozwijające się dynamicznie zakłady produkcyjne, jak również umożliwiła odbiór ścieków komunalnych z miasta Dobczyce oraz wsi położonych bezpośrednio nad Zbiornikiem Dobczyckim lub w jego sąsiedztwie (Kornatka, Brzezowa).

Sieć ciepłownicza

W strefie przemysłowej ulokowana jest ciepłownia, będąca własnością firmy „Larkis”, obsługująca mieszkania na Os. Jagiellońskim i Piastowskim. Istnieje możliwość zakupu energii cieplnej na potrzeby nowego zakładu produkcyjnego, lecz konieczne będzie wybudowanie sieci ciepłowniczej.

Utylizacja odpadów

Wywozem i utylizacją odpadów z terenu Gminy zajmuje się pięć  koncesjonowanych firm tj.

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., Kraków, ul. Nowohucka 1, tel. (12) 64 62 305
 • Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Myślenice, ul. Słowackiego 84, tel. (12) 27 20 329
 • Usługi Asenizacyjne, Jerzy Żuławiński, Dobczyce, ul. Jagiellońska 27, tel. (12) 27 12 142
 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansewinkel Sp. z o.o., Kraków, ul. Półłanki 64, tel. (12) 65 38 855
 • Firma SITA Starol Sp. z o.o., Chrzanów, ul. Kluczborska 29, tel. /032/ 203-76-74
 • Zbiór i Segregacja Odpadów „TRASZKAN”, 32-413 Zegartowice 105 /12/ 271-51-17
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MIKI- Mieczysław Jakubowski, ul. Nad Drwiną 33, 30-841 Kraków