Dla przedsiębiorców

Aktualności

3,5 miliona złotych na dokończenie budowy Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach

konferencja prasowa - otrzymanie promesy na dokończenie budoy SP w Dziekanowicach

Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik przekazał Gminie Dobczyce na ręce Burmistrza Tomasza Susia promesę w wysokości 3,5 miliona złotych na dokończenie budowy Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach. Są to środki finansowe przekazane przez premiera Mateusza Morawieckiego, po aplikacji złożonej przez Gminę Dobczyce o wsparcie finansowe tego zadania ze środków rządowych.

Podinsp. Tomasz Sawski nowym Komendantem Komisariatu Policji w Dobczycach

Podinsp. Tomasz Sawski nowym Komendantem Komisariatu Policji w Dobczycach

Komendant Powiatowy Policji w Myślenicach, insp. Maciej Kubiak w obecności władz samorządowych oraz policjantów i pracowników jednostki w dniu 9 maja 2019 r. uroczyście wprowadził na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Dobczycach podinsp. Tomasza Sawskiego, który dotychczas pełnił funkcję Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach.

Zmiany w zakresie udostępniania danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL przez podmioty publiczne

dowód osobisty - fot. portal samorządowy

Od 1 maja 2019 r. podmioty publiczne, które nie posiadają decyzji administracyjnej, na podstawie której uzyskały dostęp do rejestru PESEL/ rejestrów mieszkańców za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w danym roku kalendarzowym, będą mogły uzyskać maksymalnie 300 danych jednostkowych z rejestru PESEL albo 300 danych jednostkowych z poszczególnych lokalnych rejestrów mieszkańców, prowadzonych zgodnie z właściwością miejscową przez dany organ gminy.

Strony