Dla przedsiębiorców

Aktualności

Informacja w sprawie dofinansowań do posiłków dla uczniów szkół

napis: informacja

W związku ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji i Nauki, zawartej w odpowiedzi Pani Marzeny Machałek Sekretarza Stanu w MEiN – Wiceminister Edukacji i Nauki, Pełnomocnik Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego na interpelację nr 39247 w sprawie organizacji posiłków dla uczniów w szkołach i powstałym w związku z tym problemem zasadności częściowego finansowania przez samorządy odpłatności za posiłki, dotychczasowe dofinansowanie do posiłków zostaje od nowego roku szkolnego 2023/2024 wstrzymane do czasu wskazania w przepisach prawa oświatowego obowiązku ich finansowania.

Nowy wzór wniosku o świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy

napis nowy wzór wniosku o świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Informujemy, że 23 sierpnia 2023 r. w Dzienniku Ustaw 2023 r. poz. 1684 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 22 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.

Gmina Dobczyce w obiektywie - uroczyste zakończenie projektu

zdjęcie grupowe przedstawia uczestników wydarzenia w ogrodzie przy Lenartówceków wydarzenia

W ubiegłą sobotę w Lenartówce miało miejsce zakończenie projektu pn. Gmina Dobczyce w obiektywie. Realizatorem projektu było Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Dobczycach. Słuchacze UTW w ramach warsztatów fotograficznych prowadzonych przez Pana Leszka Kulę wykonali widokówki przedstawiające każde z sołectw oraz miasto Dobczyce.

II Dobczyckie Spotkanie z Poezją

na zdjęciu poeci w dobczyckim zamku

Słowo, muzyka, sztuka i piękna zamkowa aura. Tak było podczas II Dobczyckiego Spotkania z Poezją, które w minioną sobotę odbyło się w dobczyckim zamku. Wydarzenie było okazją do poznania twórczości artystów znanych w lokalnym środowisku, mogliśmy wysłuchać wierszy Kasi Dominik, Kazimierza Budyna, Jadwigi Daniek-Salawy, Lucyny Dyrcz-Kowalskiej, Andrzeja Domagalskiego, Leszka Głusia, Marty Gruceli i Beaty Rokosz.

Strony