Dla przedsiębiorców

Aktualności

Kalejdoskop Matematyczny dla uczniów z Ukrainy

uczniowie z Ukrainy na zajęciach

O ile łatwiej jest zrozumieć matematykę jeśli połączy się ją z zabawą, przekonali się uczniowie z Ukrainy, którzy uczą się w szkołach podstawowych w Dobczycach. Przez dwa dni uczestniczyli oni w zajęciach prowadzonych przez wykładowców Politechniki Krakowskiej, które odbywały się w ramach projektu „Kalejdoskop Matematyczny”, tym razem pod hasłem „Magia Matematyki”.

Prawie 19 mln euro dla organizacji pozarządowych i partnerów społecznych - konsultacje

grafika poglądowa grupa osób zgłaszających swoje pomysły

Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza do udziału w konsultacjach w zakresie projektu karty dla Działania „Budowanie potencjału partnerów i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w obszarach wsparcia EFS+”, która będzie częścią Szczegółowego Opisu Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

Ponad 146 tysięcy złotych w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"

od lewej: Kazimierz Koprowski Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, burmistrz Tomasz Suś, skarbnik Antonina Trojan

Gmina Dobczyce pozyskała 146 200,00 zł dofinansowania w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”. Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce Pan Tomasz Suś, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Antoniny Trojan, podpisał umowę na dofinansowanie programu z Panem Kazimierzem Koprowskim Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Strony