Dla przedsiębiorców

Aktualności

Prawie 19 mln euro dla organizacji pozarządowych i partnerów społecznych - konsultacje

grafika poglądowa grupa osób zgłaszających swoje pomysły

Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza do udziału w konsultacjach w zakresie projektu karty dla Działania „Budowanie potencjału partnerów i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w obszarach wsparcia EFS+”, która będzie częścią Szczegółowego Opisu Priorytetów programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

Ponad 146 tysięcy złotych w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"

od lewej: Kazimierz Koprowski Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, burmistrz Tomasz Suś, skarbnik Antonina Trojan

Gmina Dobczyce pozyskała 146 200,00 zł dofinansowania w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”. Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce Pan Tomasz Suś, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Antoniny Trojan, podpisał umowę na dofinansowanie programu z Panem Kazimierzem Koprowskim Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Nowa siedziba Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Centrum Usług Wspólnych oficjalnie otwarta

Nowa siedziba Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Centrum Usług Wspólnych oficjalnie otwarta

Wczoraj odbyło się uroczyste otwarcie nowej siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach i Centrum Usług Wspólnych Gminy Dobczyce. Kilka dni temu MGOPS i CUW,  które do tej pory borykały się z trudnymi warunkami lokalowymi, przeniosły swoją działalność do budynku przy ul. Jagiellońskiej 44H.

Oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą „Zdrowo, sportowo, bezalkoholowo” złożona przez Uczniowski Klub Sportowy Nowa Wieś

grafika poglądowa

W dniu 01.02.2023 roku do Urzędu Miasta i Gminy Dobczyce wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą "Zdrowo-sportowo-bezalkoholowo" złożona przez:
UKS „Orzeł” Nowa Wieś z siedzibą: Nowa Wieś 41, 32-410 Dobczyce.

Strony