Dla turystów

Aktualności

Informacja o dowozie uczniów z niepełnosprawnością do szkół i przedszkoli

samochód do przewozu osób niepełnosprawnych

Przypominamy, że na podstawie Ustawy Prawo Oświatowe każda gmina musi zapewnić bezpłatny przewóz niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim, dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym oraz uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych - do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21.rok życia.

Pracy artystyczne uczestników ŚDSu w Dobczycach, warsztatów terapii zajęciowej oraz uczniów z klas 4-8 nagrodzone

16 czerwca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dobczycach odbyło się symboliczne wręczenie nagród dla zwycięzców konkursu plastycznego “Morał każdej chwili”. Organizatorami konkursu były uczennice I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Myślenicach. Konkurs realizowany był w ramach

Strony